Na czym polega ta modlitwa?

 

Szkolna Modlitwa Różańcowa to modlitwa nauczycieli, pracowników i uczniów danej szkoły w intencji całej społeczności szkolnej, czyli: dyrekcji, nauczycieli, pracowników, uczniów i ich rodzin.

Osoba, która przystępuje do szkolnej modlitwy różańcowej, zobowiązuje się do codziennej modlitwy jedną dziesiątką różańca do końca roku szkolnego w powyższej intencji. Jest to modlitwa indywidualna, a więc każdy uczestnik może ją podjąć o dowolnie wybranej przez siebie porze dnia.

Dla kogo jest przeznaczona ta modlitwa?

Inicjatywa ta dotyczy każdego typu szkoły. Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe to sugeruje się, że najmłodszym uczestnikiem może być dziecko z klasy trzeciej.

Ważne jest, aby rozumiało sens modlitwy różańcowej i było zdolne do podjęcia postanowienia modlitwy, która trwa do końca roku szkolnego. Katecheta wraz z rodzicami dziecka może rozeznać, czy któryś uczeń z młodszej klasy niż trzecia jest na tyle dojrzały, że może włączyć się w tę modlitwę.

Patronat Księdza Kardynała Kazimierza Nycza

Jak zainicjować modlitwę
w szkole?

Wrzesień

a) Przeprowadzenie przez katechetów w każdej klasie lekcji na temat różańca świętego ze szczególnym uwzględnieniem zachęty uczniów do zapisania się do Szkolnej Modlitwy Różańcowej.
Należy podkreślić, że jest to modlitwa indywidualna, więc nie ma wspólnych spotkań na modlitwę dziesiątką różańca. Warto wytłumaczyć, że codziennie wszystkie, które zapisały się do tej modlitwy, będą polecały twoją całą rodzinę opiece Maryi.

b) Poproszenie wybranych uczniów, którzy wcześniej modlili się na różańcu o powiedzenie świadectwa na temat swojej modlitwy różańcowej w klasach.

c) We wrześniu kilka razy wspominamy o tej inicjatywie. Chętni uczniowie wpisują się na listę, podając: imię, nazwisko i klasę. Niektórzy uczniowie potrzebują więcej czasu na przemyślenie swojej decyzji. Warto im pokazać listę, gdzie już są zapisani z innych klas, aby zobaczyli, jak wiele osób już się zapisało. To mobilizuje do przystąpienia do modlitwy.

Październik

a) Dzielimy uczniów na 20 osobowe róże modlitewne. Najlepiej przygotować listę wszystkich zapisanych osób w następujący sposób: zapisujemy grono pedagogiczne i pracowników szkoły według listy alfabetycznej, następnie uczniów z klas od najstarszych do najmłodszych. W każdej klasie alfabetycznie umieszczamy uczniów na liście. Po stworzeniu listy, dzielimy uczestników na 20 osobowe róże modlitewne i wpisujemy w grafik.  Na razie grafik jest zrobiony do 1 kwietnia 2023, gdyż tyle tabeli mieści się do wydrukowania na długość strony A4. Po nowym roku będzie do pobrania grafik od 1 kwietnia do 23 czerwca 2023.

b) Każdej róży nadajemy patrona, którym jest wybrany święty/-a lub błogosławiony/-a. Katecheta może wybrać sam lub zrobić np. głosowanie wśród osób z danej róży na to jakiego chcą mieć patrona. Przykładowi patronowie młodzieży: św. Dominik Savio, bł. Klara Luce Badano, św. Hiacynta i Franciszek Marto, św. Stanisław Kostka, św. Alojzy Gonzaga, św. Maria Goretti, bł. Lura Vicuña, bł. Pier Giorgio Frassati, bł. Karolina Kózkówna, bł. Carlo Acutis.

c) Wiedząc ile jest zapisanych osób katecheta może zamówić odpowiednią ilość tajemniczek różańcowych do wymiany. Zmiana tajemniczek następuje w szkole, w odstępie dwu tygodniowym  w czasie lekcji religii, a nauczycielom i pracownikom wręczamy osobiście. Taka wymiana przypomina o podjętym zobowiązaniu i mobilizuje do modlitwy.

d)  Przygotowanie inauguracji w parafii. 
W porozumieniu z ks. Proboszczem przygotowujemy w parafii, najlepiej w trakcie mszy św. niedzielnej z udziałem dzieci, uroczystość inauguracji, w czasie której odczytywany jest Akt Zawierzenia Maryi. Rozdaje się też wtedy imienne Akty Zawierzenia Maryi z okrągłą pieczęcią Parafii i podpisem Ks. Proboszcza lub katechety/-ki. Dzieciom, których nie było na mszy św. inauguracyjnej,  Akty Zawierzenia wręczamy w szkole. 

e) Opcjonalnie: przygotowanie roll-up na Dzień Papieski w szkole. Jest to podwójny roll-up. Na wydrukowanym roll-upie w paciorkach różańca dzieci mogą wpisać swoje imiona. Taki roll-up można zaprezentować i w szkole i w parafii.

8 grudnia

W porozumieniu z Ks. Proboszczem przygotowujemy w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia lub przenosimy na pobliską niedzielę uroczystość poświęcenia i wręczenia cudownych medalików. Osobom, które nie mogły otrzymać w kościele cudownego medalika, wręczamy w szkole.

Wielki Post

W ramach przygotowania do rekolekcji szkolnych przeprowadzamy ponowną rekrutację do Szkolnej Modlitwy Różańcowej. Dzieci, które nie zdecydowały się przystąpić w październiku, z obawy czy dotrwają w modlitwie do końca roku, mogą teraz dołączyć. Nowym osobom trzeba wręczyć Akty Zawierzenia Maryi oraz cudowne medaliki.

Czerwiec

Dziękujemy uczniom za modlitwę, zbieramy tajemniczki, które będą potrzebne na następny rok. Informujemy, że od września zaczną się zapisy na nowy rok szkolny do Szkolnej Modlitwy Różańcowej. Chętni mogą kontynuować modlitwę w ciągu wakacji. Możemy rozdać zaangażowanym uczniom w modlitwie drobne upominki: np. ewangelizacyjną wlepkę lub obrazek z patronami modlitwy.

Zgłoszenie szkoły na rok 2023/2024

Po założeniu w szkole modlitwy różańcowej proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, aby na mapie Polski pokazała się zgłoszona szkoła, wraz z liczą osób uczestniczących w modlitwie.

  Akceptuję Ciasteczka i Politykę Prywatności

  Szkoły uczestniczące w modlitwie w roku 2023/2024

  Modli się w roku 2023/2024

  381 osób

  Szkoły, które uczestniczyły w modlitwie w roku 2022/2023

  Modliło się w roku 2022/2023

  901 osób

  Kurs „W szkole Maryi”

  Zapraszam do udziału w Kursie „W Szkole Maryi” prowadzonym przez Wspólnotę Przymierza Świętej Rodziny działającą przy Parafii Św. Huberta w Zalesiu Górnym, który odbędzie się w dniach 13-15.10.2023.
   
  "Jeżeli szukasz wzoru, jak otworzyć się całkowicie i z dziecięcą szczerością na działanie Ducha Świętego, by iść najprostszą drogą radosnego zawierzenia, rozważania Słowa i pokornej miłości – to właśnie na tym kursie rozpoznasz miejsce i rolę Maryi w misji Jezusa, Kościoła i twojej własnej.”
   
  Szczegółowe informacje i zapisy na stronie swietarodzina.org

  Kontakt

  Ks. Marcin Uhlik
  wikariusz katecheta
   
  Parafia św. Huberta w Zalesiu Górnym, 
  ul. Białej Brzozy 23, 
  05-540 Zalesie Górne 
  e-mail: marcin.uhlik@gmail.com